Donderdagavond: aanvullende maatregelen clubsluiting

24 september 2021


Na meerdere controles waarin overtreding van regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening is geconstateerd, door politie en BOA's, gaat de gemeente Buren bij een volgende overtreding over tot het opleggen van een dwangsom van € 250 per overtreding.
Bij de laatste twee overtredingen werd op een donderdag geconstateerd dat het terras om 23:00 uur niet leeg was en dat er muziek buiten te horen was. Er komen controles en de boete bij overtreding. We vragen aan alle leden om de regels te handhaven of het bestuur zal een boete doorsturen naar de overtreders. 
Aanvullend wordt voor de donderdagavond een maatregel van kracht. De bardienst sluit om 22:00 uur het hek aan het Eindtoe. Als de bardienst vertrekt en als er mensen langer willen blijven draagt de bardienst de verantwoordelijkheid over aan één van de nablijvers en vermeldt in de donderdagApp wie dat is. Als van de overblijvers niemand de verantwoording wil overnemen sluit de bardienst het clubgebouw.

Van de voorzitter TC Lienden,
Mark Dubelaar

Nieuwscategorieën