Info voor nieuwe leden

Informatie voor nieuwe leden

Wij hopen dat u bij onze vereniging kunt vinden wat u zoekt op tennisgebied. Natuurlijk in eerste instantie veel tennisplezier, maar hopelijk ook de nodige gezelligheid. Via deze link hebben wij geprobeerd alle, voor nieuwe leden noodzakelijke informatie, overzichtelijk op een rij te zetten.

 

Ons tennispark heeft 4 kunstgrasbanen die onder bijna alle weersomstandigheden te bespelen zijn. Wij hebben een gezellig clubgebouw, dat hoger ligt dan de banen, zodat u een prima overzicht heeft op de banen 1, 2 en 4. Wij streven ernaar dat de deur naar het Clubhuis zoveel mogelijk voor u openstaat.

 

Verdere informatie over de gang van zaken binnen onze club

 

Verplichte Zelfwerkzaamheid

Omdat onze vereniging alleen werkt met vrijwilligers is het mogelijk de contributie laag te houden.  Er wordt ca. 2 x per jaar een beroep gedaan op álle seniorleden om één van de commissies te helpen.

 

Tennistraining
Tennislessen worden verzorgd door Tristen van Toorn. Zie Tennisles in het menu.

 

Speeltijden en goed om te weten:

 • Er mag dagelijks tot 23.00 uur worden getennist.
 • Tijdens de door de TC georganiseerde competities/toernooien zijn de tennisbanen hiervoor gereserveerd. Vrij spelen is alleen mogelijk als de banen niet ingedeeld zijn.
 • Banen gereserveerd voor tennislessen door tennisschool Tact zijn niet vrij om af te hangen. Dit zal meestal alleen baan 3 betreffen.
   

Voor de hele dag en avond geldt een afhangsysteem

Vóór u de baan op gaat, reserveert u  met uw eigen KNLTB-pas de desbetreffende baan/tijd. Om deze KNLTB pas te krijgen is het belangrijk dat u zo snel als mogelijk een pasfoto digitaal mailt naar tcl.secretariaat@gmail.com. Na aanmelding via het formulier "lid worden" ontvangt u wel alvast een tijdelijke ledenpas zodat u al kunt spelen. Zonder geldige pas is afhangen namelijk onmogelijk.

 

Voor het afhangen geldt:

 • Men is verplicht van het digitale afhangsysteem gebruik te maken, ook als de banen vrij liggen moet men om reden van controle op de speelgerechtigheid het afhangsysteem gebruiken.
 • Onder het kopje afhangbord vindt u alles hierover.

 

Tennismogelijkheden

Voor de mogelijkheden kunt u kijken onder het kopje Activiteiten”. Bijvoorbeeld wordt er op vrijdagochtend recreatief getennist waarvoor u zich niet hoeft op te geven en op de vrijdagavond wordt er recreatief getennist en kunt u zich individueel aanmelden. Bij het laatste wordt u voor een uur ingedeeld voor een dubbelspel. Dit is een ideale manier om te beginnen met tennissen om vaker en in wisselende samenstelling te kunnen tennissen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Frits Goosmann, fggoosmann@gmail.com of telefoon 06 45163768.

 

In de winter wordt op de donderdagavond al bijna 30 jaar een onderlinge competitie onder de heren gehouden.  Wilt u zich hiervoor  aanmelden of informatie hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met Herman Hazelbag of Jacob den Otter. Tel. 06-50 541 152. tcldonderdagavond@outlook.com

 

Op alle woensdagavonden vind er een onderlinge damescompetitie plaats. Hiervoor dient men zich vooraf op te geven. Wekelijks wordt er dan een schema gemaakt waarin iedereen een uur speelt.

 

Verder wordt er op de woensdagavond een lady'scompetitie georganiseerd. Hier kunnen alle dames aan meedoen mits ze senior lid zijn. Op deze avond wordt er gestreden in dubbels op een plaats in poule A en B.

Voor meer info: tclwoensdagavond@hotmail.com

 

Communicatie met de leden:

 1. Via de periodieke digitale nieuwsbrief en besloten Facebook pagina.
 2. Via de website: www.tclienden.nl .
 3. Via groepsapps waarvan u lid kunt worden als u zich opgeeft voor die avond.
 4. Via e-mail, (zorg dat de ledenadministratie tcl.secretariaat@gmail.com  altijd op de hoogte is van uw juiste e-mailadres.)

 

Onze club heeft tenminste 5 commissies, te weten:

 

Technische commissie (TC)

De technische commissie organiseert de tennisevenementen voor de leden van TC Lienden. In maart wordt het jaarlijks terugkerende en erg gezellige “Open Toernooi” georganiseerd. Door onze club wordt er ook door de nodige teams meegedaan aan de KNLTB-competitie en de zomeravondcompetitie. De clubkampioenschappen zijn jaarlijks in september.  Daarnaast organiseert de TC ook enkele eendaags toernooien per jaar. Zoals u ziet is er genoeg te doen op de tennisbaan in Lienden. Bekijk de website www.tclienden.nl regelmatig, want via deze site wordt u steeds op de hoogte gehouden van de actuele activiteiten.

 

Barcommissie (BC)

De Barcommissie zorgt voor het reilen en zeilen achter, in en in de buurt van de bar en keuken. Met name tijdens toernooien en wedstrijden zorgen de leden van de BC voor het optimaal functioneren van de bar en keuken. Ieder lid heeft de verplichting om min. 2 bardiensten per jaar te draaien. Belangrijk zijn hiervoor de barinstructies! Een bardienst duurt van 19.30 tot 23.00 uur; een partijtje tennis is daarbij goed te combineren. Bent u een keukenprins(es)? Schroom je dan niet en neem contact op met één van de BC-leden! Maar ook voor suggesties staan wij open!

 

Onderhoudscommissie (OHC)

Deze commissie heeft tot "taak" alles op en rond de banen te onderhouden. Dat is een hele klus voor een commissie, die uit slechts 6 leden bestaat. U begrijpt het al, ook deze commissie kan een "paar extra handen" (liefst  rechtse) goed gebruiken. Wilt u uw handen laten "wapperen", neem dan contact op met één van de commissieleden.

 

Jeugdcommissie (JC)

Zoals duidelijk is, houden zij zich bezig met de jeugd van de T.C.Lienden.

De jeugdcommissie organiseert de nodige toernooien voor de jeugd en en de jeugd doet jaarlijks mee aan de KNLTB-competitie.

Een ieder kan zich opgeven voor tennisles, deze lessen worden door een zelfstandige tennisschool gegeven. Zie hierboven bij tennistraining.

 

PR, Commiunicatie & Sponsoring commissie

De commissie verzorgt alle communicatie naar leden en externe contacten. Dit gebeurt afhankelijk van de boodschap, via deze website, soacial Media kanalen, TCL App, groepsapps en digitale periodieke nieuwsberichten. Maar ook het ónderhoud van alle digitale en offline communicatiekanalen wordt door hen verzorgd. Tevens onderhoudt deze commissie alle contacten met sponsoren en verzorgt zij alle werkzaamheden die met sponsoring te maken hebben. 

Wij hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven over onze tennisclub. Is er iets nog onduidelijk, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze bestuursleden. (Contactgegevens onder het kopje:  Algemeen - Bestuur op de website)  Zij helpen u graag verder.

Rest ons nog u veel tennisplezier en gezelligheid toe te wensen bij T.C. Lienden!

 

Het bestuur