Baanreglement

 BAANREGLEMENT TC LIENDEN

Dit reglement geldt voor iedereen die gebruik maakt van de banen en de accommodatie van tennisvereniging T.C. Lienden.
Men is verplicht zich te houden aan dit reglement.

Calamiteiten

In noodsituaties gelden de volgende nummers:
112

Medische ongevallen
Huisartsenpraktijk Lienden, Beatrixplein 8, 4033 GX Lienden.  Telefoon: 0344-601220
Huisartsenpost Tiel, Pres. Kennedylaan 1/A Tiel. Telefoon: 0900-7060504

Politie
0900-8844

Overige Noodsituaties
Voorzitter: Dhr. Mark Dubelaar. Telefoon: 06-651 213 127

Algemeen

Banen, kleedkamers, kantine en overige ruimtes zijn particulier terrein en uitsluitend toegankelijk voor leden en genodigden. 

Het zorg dragen voor Orde en Netheid is een absolute eis die aan alle gebruikers van het park en van de accommodatie wordt gesteld. 
Orde en netheid houdt onder meer in: kleedkamers, douches, toiletten en bar schoon en afgesloten achter laten.
In het clubgebouw geldt een wettelijk rookverbod. Een eventuele boete bij overtreding is voor de veroorzaker(s).
Tevens gelden alle wettelijke horecabepalingen volgens de drank- en horecawet.
De spelers en toeschouwers dienen zich fatsoenlijk te gedragen. Schreeuwen en vloeken is niet toegestaan.
Het betreden van het park, het spelen en het gebruik maken van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico. De vereniging en het bestuur aanvaarden geen enkele andere aansprakelijkheid dan in de wet vastgelegd.
Bij het verlaten van het park dient met rekening te houden met de omwonenden (denk hierbij onder andere aan geluidsoverlast).

Baanonderhoud
T.C. Lienden bezit 4 kunstgrasbanen. De banen mogen alleen worden betreden met voor kunstgras goedgekeurd schoeisel.
Ligt er blad of ander vuil op de baan, dan dient er eerst geveegd te worden met de op de baan aanwezige attributen.
Bij bijzondere weersomstandigheden kan het bestuur en/of de technische commissie besluiten om het park en de banen te sluiten.

Afhangsysteem, beschikbare banen via KNLTB ClubApp
Spelers zijn verplicht van het afhangsysteem gebruik te maken via de KNLTB ClubApp, ook als er banen vrij liggen is iedere speler verplicht i.v.m. de controle op de speelgerechtigheid het afhangsysteem gebruiken. De maximale speeltijd per periode bedraagt voor een dubbelspel 60 minuten, voor een enkel spel 30 minuten. Spelen en afhangen kan alleen met een geldige ledenpas. Alle spelers die afhangen dienen in persoon op het moment van afhangen aanwezig te zijn. Een baan is pas gereserveerd als er is afgehangen. Is de baan na afloop van de gespeelde 60/30 minuten niet door andere spelers afgehangen, dan mag men, zonder de tijd opnieuw in te stellen, doorspelen totdat de baan wordt afgehangen. 

Door de jeugdcommissie, de onderhoudscommissie en de technische commissie kunnen banen gereserveerd worden voor competitie, toernooien, evenement, onderhoud, niet bespeelbaarheid of training. Deze activiteiten hebben altijd voorrang. Indien er een toernooi gerelateerd evenement georganiseerd wordt, moet dit aangemeld worden bij de technische commissie.

Vrijdagavond/toss avond

De vrijdagavond is de toss-avond toegankelijk voor alle leden en werkt met het principe 'vrije inloop'. Hiervoor worden 3 banen gereserveerd van 20.00-23.00. Deelname is vrij voor alle seniorleden. Inschrijving geschiedt via de website.