afspraken maandagavond heren 40+

 

De wekelijkse  bijdrage  wordt  aangepast  naar   €5,=.

Van  dit  bedrag  worden  per  avond  2  consumpties  betaald.

Het  resterende  bedrag  gaat  in  de  feestpot.

Ben  je  door  een  blessure  3  weken  of  langer  uitgeschakeld,

dan  betaal  je  alleen  de  €2,=  voor  de  feestpot.

 

Er  wordt  op  maandagavond  gespeeld  van  21:00  tot  22:00 uur.

Gaarne  aanwezig  om  20:45 uur,  anders  is de  kans  groot  dat  er

al afgehangen is.

 

De  speler  die  bardienst  heeft  dient  te  allen  tijde  het  etuitje  +  

sleutel  op  te  halen.

 

Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger te zorgen. Probeer als eerste of één van de reserve spelers becschikbaar is. Is dat niet het geval, probeer dan iemand te benederen die in kan vallen. Kan je echt niemand vinden meld dat dan of via de groepsapp of telefoon aan de andere spelers van je partij.