Commissies

Onze club heeft tenminste 5 commissies, te weten:

 

Technische commissie (TC)

De technische commissie organiseert de tennisevenementen voor de leden van TC Lienden. In maart wordt het jaarlijks terugkerende en erg gezellige open toernooi georganiseerd, het zogenoemde Lindekamp open. Door onze club wordt er ook door de nodige teams meegedaan aan de KNLTB-competitie's. De clubkampioenschappen zijn jaarlijks in september.  Daarnaast organiseert de TC ook enkele eendaags toernooien per jaar. Zoals u ziet is er genoeg te doen op de tennisbaan in Lienden. Bekijk de website www.tclienden.nl regelmatig, want via deze site wordt u steeds op de hoogte gehouden van de actuele activiteiten.

 

Barcommissie (BC)

De barcommissie zorgt voor het reilen en zeilen rondom de bar, de keuken en het terras. Zij zijn verantwoordelijk voor de inkopen, het inplannen van de bardiensten, het gezellig maken van het clubhuis en terras en het verantwoord alcohol schenken. Met name tijdens toernooien zorgen de commissieleden van de BC voor de inwendige mens. De BC wordt hierin bijgestaan door de "hapjesdames".  Bent u een keukenprins(es)? Schroom je dan niet en neem contact op met één van de BC-leden! Maar ook voor suggesties staan wij open!

 

Onderhoudscommissie (OHC)

Deze commissie heeft tot "taak" alles op en rond de banen te onderhouden. Dat is een hele klus voor een commissie, die uit slechts 6 leden bestaat. U begrijpt het al, ook deze commissie kan een "paar extra handen" (liefst  rechtse) goed gebruiken. Wilt u uw handen laten "wapperen", neem dan contact op met één van de commissieleden.

 

Jeugdcommissie (JC)

Zoals duidelijk is, houden zij zich bezig met de jeugd van de T.C.Lienden.

De jeugdcommissie organiseert de nodige toernooien voor de jeugd en en de jeugd doet jaarlijks mee aan de KNLTB-competitie.

Een ieder kan zich opgeven voor tennisles, deze lessen worden door een zelfstandige tennisschool gegeven. Zie hierboven bij tennistraining.

 

PR, Communicatie & Sponsoring commissie

De commissie verzorgt alle communicatie naar leden en externe contacten. Dit gebeurt afhankelijk van de boodschap, via deze website, social media, de KNLTB club app, groepsapps en digitale periodieke nieuwsberichten. Maar ook het onderhoud van alle digitale en offline communicatiekanalen wordt door hen verzorgd. Tevens onderhoudt deze commissie alle contacten met sponsoren en verzorgt zij alle werkzaamheden die met sponsoring te maken hebben. 

Wij hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven over onze tennisclub. Is er iets nog onduidelijk, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze bestuursleden. (Contactgegevens onder het kopje:  Algemeen - Bestuur op de website)  Zij helpen u graag verder.

 

Competities:

VCL is Karlijn van den Brink

Bereikbaar op tel: 0634263698

Email: karlijnvandenbrink@hotmail.com

 

Onderstaand een overzicht van alle actuele commissieleden

Technische commissie:

Karlijn van den Brink (voorzitter)

Ageeth Ottens

Dithsy van Koetsveld

Marianne van Dissel

Harm van Ommeren

Karlijn van de Brink

Hein van Ingen

 

Jeugdcommissie:
 

Rianne Clements (voorzitter)

Jolanda Vermeulen

Niki Volkert
 

Onderhoudcommissie:


Jaap van Ommeren (voorzitter)

Johan van Bruggen

Jos van Ledden

Mark van Toorn

 

Barcommissie:

Corine Bakhuizen (voorzitter)

Jacob den Otter

Anja van Ommeren

 

Hapjes medewerkers:

Angela Smulders

Willeke Peters

Adelieke den Boer

Jantiene van Eck

Wanda de Kruif

Judith den Hartogh


 

PR Commissie

Alfons van Kesteren

Thea Verkerk

Richard van Verseveld

Frits Goosmann