Over T.C. Lienden

Allereerst wat informatie over ons complex

 

Adres Tennispark

Papestraat 4 (hoofdingang en parkeerplaats)

Het Eindtoe 7 (postadres)

4033 ER

Lienden

Tel. nr. : 0344 602554

algemeen e-mailadres: tcl.secretariaat@gmail.com 

Ons tennispark heeft 4 kunstgrasbanen, die onder bijna alle weersomstandigheden te bespelen zijn. Wij hebben een gezellig clubgebouw, dat hoger ligt dan de banen, zodat u een prima overzicht hebt op de banen 1, 2 en 4. Wij streven ernaar dat de deuren van de kantine iedere avond voor u open staan. Het telefoonnummer van de kantine is: 0344 602554.

 

Verdere informatie over de gang van zaken binnen onze club

De namen en adressen van bestuurs- en commissieleden kunt u vinden op deze site onder het kopje algemeen.

 

Ons verenigingsjaar

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Personen die vanaf 1 april lid worden, betalen 75% van de contributie; vanaf 1 juli 50% en vanaf 1 oktober 25%. U krijgt alleen korting over het bedrag in de eerste kolom, niet over de verlichting en bondscontributie.

De contributie voor 2017 bestaat uit:

                         Contributie TCL          Verlichting       Bondscontributie         Totaal

Juniorleden     € 38,-                         € 3,50              € 16,50                         € 58,-

Seniorleden    € 90,-                         € 9,50              € 16,50                         €116,-

voor verdere informatie omtrent andere lidmaatschappen en of inschrijfformulieren kunt u kijken op onze site onder: Lid worden.

                                                                   

Entreegeld (éénmalig)

Juniorleden     € 11,50 / Seniorleden € 16,- / Gezin € 27,50.

De maximale gezinscontributie (op 1 adres wonend) bedraagt € 240,- per jaar. Dit bedrag is exclusief verlichtingsgeld en bondscontributie.

 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat. tcl.secretariaat@gmail.com 

 

Sleutel toegangshek en kleedkamers

De lidmaatschappasjes zijn tevens de sleutel voor het toegangshek en de kleedkamers. Informatie over de pasjes: tcl.secretariaat@gmail.com of telefoon 0344 600005

 

Verplichte zelfwerkzaamheid

Omdat onze vereniging alleen werkt met vrijwilligers, is het mogeijk de contributie laag te houden. Om dit te kunnen continueren wordt dan ook de medewerking van de senioreden gevraagd. Er wordt een beroep op u gedaan om een van de commissies te helpen bij de volgende werkzaamheden:

  • Bardienst (bij toernooien en competities)
  • Onderhoudwerkzaamheden
  • Schoonmaken clubgebouw (2 x per jaar)
  • Buurtjutteren (2 x per jaar)

Er is een mogelijkheid om de zelfwerkzaamheid af te kopen voor € 50,- per persoon.

 

Tennistraining

Tennislessen worden verzorgd door Tristen van Toorn. Zie Tennisles in het menu.

 

Speeltijden

Er mag dagelijks tot 23.00 uur worden getennist.

Voor de hele dag en avond geldt een afhangsysteem

Er wordt afgehangen via het digitale afhangsysteem. Alle informatie hierover vindt u onder het kopje "afhangbord".

Denk eraan: u bent verplicht uw pasje mee te nemen naar de baan!!!

Voor het afhangsysteem geldt, dat een enkel spel 30 minuten en een dubbelspel maximaal 60 minuten mag duren. Als er geen wachtenden zijn, uiteraard langer.

 

Sluitingstijd kantine

Conform de verordening van de gemeente Buren is de sluitingstijd 23:00 uur.
Aan B&W kan, met redenen, een aanvraag worden ingediend tot uitzondering op deze regel tot 24:00 uur.

 

Deze regel is strikt en dient met respect te worden gehanteerd!

let op bij het weggaan dat u de buren geen overlast bezorgt.

Dus: Praat niet en toeter niet op het parkeerterrein. Onze buren hebben er serieus last van en zullen hun klacht direct indienen bij ons.

 

Tenue en gedrag

Zoals voor iedere sport is er ook voor de tennissport specifieke kleding verkrijgbaar.Ga alleen met tennisschoenen de baan op; het dragen van joggingschoenen etc. heeft een verwoestende uitwerking op het baanoppervlak en is verboden. TCL verwacht van al haar leden dat zij zich op en rond de banen correct en sportief gedragen.

 

Overlast

TCL wil de overlast voor de omwonenden van het park graag tot een minimum beperken. Het bestuur verzoekt alle leden hieraan mee te werken, met name tijdens evenementen en 's avonds bij het verlaten van het park. Beperk het voeren van conversaties op het parkeerterrein en mocht je met de auto zijn rij rustig weg. 

 

Bar

De bardiensten bij TCL worden verzorgd door de eigen leden. De barcommissie organiseert de bardiensten; zij zorgen ervoor dat je geïnformeerd wordt wanneer jij jouw bardienst geacht wordt te draaien. Is er geen bardienst en maak je wel gebruik van de kantine, laat deze dan opgeruimd, schoon en aangevuld achter!