Reglement Voorjaars- en najaarscompetitie 2021

Vanaf 2018 worden de wedstrijden in de VJC en NJC verkort gespeeld. Dat betekent, dat er geen 3e set gespeeld wordt, maar een wedstrijd tiebreak (t/m 10 punten en 2 punten verschil).
Hierdoor kunnen 3 ploegen thuis en 3 ploegen uit spelen.
Iedere ploeg heeft de mogelijkheid om per speeldag 1x baan 4 te gebruiken.

 

 • Thuisspelende teams moeten op de vrijdagavond stipt om 19:00 uur of eerder beginnen.
 • Het inspelen mag maximaal 5 minuten duren.
 • Nadat de ploegen van het team klaar zijn met spelen zal de volgende ploeg van hetzelfde team direct moeten starten zonder pauze tussen de wisseling.
 • Ook hier geldt weer: het inspelen is maximaal 5 minuten.
 • De verlichting dient direct nadat de laatste wedstrijd is gespeeld uitgezet te worden i.v.m. overlast voor de buren.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de VCL of de TC besluiten om korte sets te spelen.
 • Bij aanvang zal er een baanschema aanwezig zijn.

 

Korte sets (regel 5 van KNLTB tennisspelregels)
De eerste speler die/het eerste team dat vier spellen wint, wint de set, vooropgesteld dat er een marge is van twee spellen of meer t.o.v. de tegenstander(s). Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tiebreak worden gespeeld.

Beslissende wedstrijdtiebreak bij korte sets (7 punten)
Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, of twee sets gelijk in een wedstrijd om drie gewonnen sets, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die/het team dat het eerst zeven punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten ten opzichte van de tegenstander(s) is.

Beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)
Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, of twee sets gelijk in een wedstrijd om drie gewonnen sets, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die/het team dat het eerst tien punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten t.o.v. de tegenstander(s) is.

Noot: bij een beslissende wedstrijdtiebreak:

 • blijft de oorspronkelijke servicevolgorde gehandhaafd (Regels 5 en 14 van KNLTB tennisspelregels)
 • mag in een dubbelspel de volgorde van serveren of ontvangen binnen een team worden veranderd,
 • zoals in het begin van elke set (Regels 14 en 15 van KNLTB tennisspelregels).
  • is er vóór het begin van de beslissende wedstrijdtiebreak, een setpauze van120 seconden.
  • mogen de ballen voor het begin van de beslissende wedstrijdtiebreak niet worden gewisseld, zelfs niet als een ballenwissel aan de orde is.

   

Competitie-inschrijfreglement aanmelden van een competitieteam en individueel lid
(versie 2018-1).

Inschrijving teams

 • Een team moet uit minimaal 4 spelers bestaan.
 • De captain geeft het complete team op via het formulier op de site van TC Lienden.
 • Als er meer teams inschrijven, dan er plaats is in die competitie volgt een loting door de TC en de voorzitter van de vereniging.
 • Een team dat wordt uitgeloot, is de volgende voorjaarscompetitie verzekerd van deelname.
 • Er staat een schema op de site met daarin het aantal teams dat mee kan spelen in een bepaalde competitie.
   

 Inschrijving individueel

 • Een individuele speler kan “solliciteren” bij een team dat op deze lijst staat.
 • De contactgegevens van deze captain staan bij de teamgegevens. De captain geeft aan de competitieleider (VCL) door dat deze speler zijn/haar team komt versterken.
 • De VCL voegt deze speler dan toe bij het team op de site.
   

Invallers

 • Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.
 • De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0.

 

 

Links:

Competitiereglement KNLTB

Tennisspelregels KNLTB

Invallersregeling KNLTB

Competitie nieuwe stijl/verkort spelen