Reglement Zomeravondcompetitie 2021

Vanaf 2018 worden de wedstrijden in de Zomeravondcompetitie compact gespeeld.
Dat betekent:

 • dat er geen 3e set gespeeld wordt, maar een wedstrijd tiebreak (t/m 10 punten en 2 punten verschil).
 • dat er een Beslissend Punt Systeem wordt gespeeld bij een 40-40 stand.
   

Hierdoor kunnen 3 ploegen thuis en 3 ploegen uit spelen.
Iedere ploeg heeft de mogelijkheid om per speeldag 1x baan 4 te gebruiken.

 

 • Thuisspelende teams moeten stipt om 19:00 uur of eerder beginnen.
 • Het inspelen mag maximaal 5 minuten duren.
 • Nadat de ploegen van het team klaar zijn met spelen zal de volgende ploeg van hetzelfde team direct moeten starten zonder pauze tussen de wisseling.
 • Ook hier geldt weer: het inspelen is maximaal 5 minuten.
 • De verlichting dient direct, nadat de laatste ploeg van de baan is, uitgezet te worden i.v.m. overlast voor de buren.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de VCL of de TC besluiten om korte sets te spelen.

Alternatieve procedures en telmethoden 

Telling in een spel (Regel 5 van KNLTB tennisspelregels)

Beslissend Punt Systeem (BPS). Deze telmethode wordt alleen gebruikt in de Zomeravondcompetitie en in de 8 - 9 competitie.
Hierbij wordt als volgt geteld: 

Eerste punt 10
Tweede punt 30
Derde punt 40
Vierde punt Spel

 

Hierbij worden de punten van de serveerder als eerste genoemd.

Indien beide spelers/teams elk drie punten hebben gewonnen, is de stand ‘Gelijk’ en moet er een beslissend punt worden gespeeld. De ontvanger(s) kiest/kiezen om de service van de rechter- of van de linkerkant van hun speelhelft te ontvangen.
In een dubbelspel mogen de spelers van het ontvangende team niet van plaats wisselen bij het ontvangen van het beslissend punt.
De speler die/het team dat het beslissend punt wint, wint het ‘Spel’.

In een gemend dubbelspel moet de speler van hetzelfde geslacht als de serveerder het beslissend punt ontvangen. De spelers van het ontvangende team mogen niet van plaats wisselen bij het ontvangen van het beslissend punt. 

Korte sets (regel 5 van KNLTB tennisspelregels)
De eerste speler die/het eerste team dat vier spellen wint, wint de set, vooropgesteld dat er een marge is van twee spellen of meer t.o.v. de tegenstander(s). Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tiebreak worden gespeeld.

Beslissende wedstrijdtiebreak bij korte sets (7 punten)
Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, of twee sets gelijk in een wedstrijd om drie gewonnen sets, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die/het team dat het eerst zeven punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten ten opzichte van de tegenstander(s) is.

Beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)
Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, of twee sets gelijk in een wedstrijd om drie gewonnen sets, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die/het team dat het eerst tien punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten t.o.v. de tegenstander(s) is.

Noot: bij een beslissende wedstrijdtiebreak:

 • blijft de oorspronkelijke servicevolgorde gehandhaafd (Regels 5 en 14 van KNLTB (tennisspelregels)
 • mag in een dubbelspel de volgorde van serveren of ontvangen binnen een team orden veranderd, zoals in het begin van elke set (Regels 14 en 15 van KNLTB tennisspelregels).
 • is er vóór het begin van de beslissende wedstrijdtiebreak, een setpauze van 120 seconden.
 • mogen de ballen voor het begin van de beslissende wedstrijdtiebreak niet worden gewisseld, zelfs niet als een ballenwissel aan de orde is.

   

Competitie-inschrijfreglement aanmelden van een competitieteam en individueel lid
 

Inschrijving teams

 • Een team moet uit minimaal 4 spelers bestaan (4 dames, 4 heren, of 2 dames en 2 heren).
 • De spelers moeten minimaal 17 jaar zijn.
 • De captain geeft het complete team op via het formulier op de site van TC Lienden.
 • Als er meer teams inschrijven, dan er plaats is in de Zomeravondcompetitie volgt een loting door de  TC en de voorzitter van de vereniging.
 • Een team dat wordt uitgeloot, is de volgende Zomeravondcompetitie verzekerd van deelname.

 

Links:

Wedstrijdbulletin Zomeravondcompetitie KNLTB

KNLTB tennisspelregels