Lid worden

Lid worden?

Klik hier om je op te geven als nieuw lid van Tennis Club Lienden. Bij het invullen en verzenden van het formulier ga je akkoord met de genoemde voorwaarden.

 

Ons verenigingsjaar

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Personen die vanaf 1 april lid worden, betalen 75% van de contributie; vanaf 1 juli 50% en vanaf 1 oktober 25%. Met ingang van genoemde datums kan men ook opzeggen. De contributie verrekenen we dan naar rato.
De bondscontributie is niet deelbaar of naar rato te verrekenen.

 

De contributie voor 2021 bestaat uit:

                         Contributie TCL          Verlichting       Bondscontributie         Totaal

Juniorleden     € 36,51                        € 3,50                € 17,99                        € 58,-

Seniorleden    € 88,51                         € 9,50               € 17,99                        € 116,-

 

De maximale gezinscontributie (op 1 adres wonend) bedraagt € 240,- per jaar. Dit bedrag is exclusief verlichtingsgeld en bondscontributie.
 

Overgang junior-senior

Juniorleden worden gerekend als seniorleden in het kalenderjaar dat ze 18 jaar worden.

 

Studenten lidmaatschap

Studenten aan een dagopleiding betalen tot hun 28e jaar contributie als junioren. Zij dienen dit aan te vragen bij het secretariaat per brief of e-mail op tcl.secretariaat@gmail.com. Mogelijk vragen we een bewijs van inschrijving.  

 

Verplichte zelfwerkzaamheid:

Studenten aan een dagopleiding betalen tot hun 28e jaar contributie als junioren. Zij dienen dit aan te vragen bij het secretariaat per brief of e-mail op tcl.secretariaat@gmail.com. Mogelijk vragen we een bewijs van inschrijving.  

 

Verplichte zelfwerkzaamheid:

Omdat onze vereniging alleen werkt met vrijwilligers, kunnen we de contributie laag houden. Daartoe vragen we ook medewerking van de seniorleden. We doen een beroep op u om één van de commissies te helpen één of meer van de volgende werkzaamheden:

Bardienst (2 x per jaar bij toernooien en competities)

Onderhoudswerkzaamheden

Schoonmaken clubgebouw (2 x per jaar)

Buurt jutten (2 x per jaar)

Er is een mogelijkheid om de zelfwerkzaamheid af te kopen voor € 75,- per persoon. U kunt dit aanvragen middels het aanvraagformulier dat u ook onder “leden” op de site vindt.

 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór het begin van een nieuw kwartaal  schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat per brief of via het TCL.
Emailadres: 
tcl.secretariaat@gmail.com