Lid worden

Lid worden?

Klik hier om je op te geven als nieuw lid van Tennis Club Lienden. Bij het invullen en verzenden van het formulier ga je akkoord met de genoemde voorwaarden.

 

Ons verenigingsjaar

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Personen die vanaf 1 april lid worden, betalen 75% van de contributie; vanaf 1 juli 50% en vanaf 1 oktober 25%.

De bondscontributie is niet deelbaar of naar rato te verrekenen.

 

De contributie voor 2020 bestaat uit:

                         Contributie TCL          Verlichting       Bondscontributie         Totaal

Juniorleden     € 36,72                         € 3,50              € 17,78                         € 58,-

Seniorleden    € 88,72                         € 9,50               € 17,78                         € 116,-

 

De maximale gezinscontributie (op 1 adres wonend) bedraagt € 240,- per jaar. Dit bedrag is exclusief verlichtingsgeld en bondscontributie.
 

Overgang junior-senior

Juniorleden worden gerekend als seniorleden in het kalenderjaar dat ze 18 jaar worden.

 

Studenten lidmaatschap

Studenten betalen contributie als junioren.

 

Verplichte zelfwerkzaamheid:

Omdat onze vereniging alleen werkt met vrijwilligers, is het mogeijk de contributie laag te houden. Om dit te kunnen continueren wordt dan ook de medewerking van de senioreden gevraagd. Er wordt een beroep op u gedaan om een van de commissies te helpen bij de volgende werkzaamheden:

Bardienst (2 x per jaar bij toernooien en competities)

Onderhoudwerkzaamheden

Schoonmaken clubgebouw (2 x per jaar)

Buurtjutten (2 x per jaar)

Er is een mogelijkheid om de zelfwerkzaamheid af te kopen voor € 75,- per persoon.

 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat per brief of via het TCL e-mailadres: tcl.secretariaat@gmail.com