AVG verklaring T.C. Lienden

AVG verklaring TC Lienden

 

Het is jullie vast niet ontgaan maar vorig jaar is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in gegaan.

Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Alle (sport)organisaties die werken met persoonsgegevens moeten aan de AVG voldoen.

Ook TC Lienden werkt met persoonsgegevens, onder andere via KNLTB Club, voor het organiseren van alle competitiewedstrijden, de ledenadministratie, de nieuwsbrief en dergelijke.

TC Lienden voldoet via het stappenplan van de KNLTB (AVG-tool)  aan de AVG.

Via deze link vindt u de toestemmingsverklaring met verzoek deze te accorderen voor 1 mei 2019.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is te lezen op www.tclienden.nl alsmede in het besloten gedeelte van de website onder ‘documenten’.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u toch nog meer willen weten, dan kunt u mailen met tcl.secretariaat@gmail.nl

Het Bestuur