Notulen ALV 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering, dinsdag 20 november 2018, aanvang 20.00 uur, TCL Clubhuis te Lienden.

1. Opening.

Afgemeld zijn Klaas Jan Feitsma, Tom Dubelaar, Anke Scholtus.  Om 20.00 is niet de 20% van het benodigde aantal leden aanwezig. Mark sluit de vergadering en opent 5 min later opnieuw de vergadering zodat deze toch doorgang kan hebben.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017. Bespreking openstaande actiepunten.

- Nieuw afhangbord/ afhangen baan 4 wordt mogelijk via app, ja dit is mogelijk.

- Contact met gemeente over bordjes tennisbaan in dorp, ja de gemeente heeft hier nog niets mee gedaan.

- Oefenkooi stand van zaken. Er zit weer schot in, a.s vrijdag worden de werkzaamheden weer hervat. Er wordt gevraagd waarom het zo lang geduurd heeft.

   De aannemer had het te druk.

- Knltb lid overal verzekerd? Ja, zit in verzekering. Geen knltb lid, dan niet verzekerd.

- Diverse vragen aangaande competitie en het vrijhouden van de 4e baan: in Nieuwsbrief wordt hierover gecommuniceerd bij aanvang van het competitieseizoen. Soms kan het zijn dat voor competitiedoeleinden de banen geblokkeerd moeten worden, alleen echt in uitzonderlijke gevallen.

3.        Jaarverslagen 2018 per commissie.

Inleiding voorzitter

2017 is een jaar geweest van bijschaven en de organisatie wat strakker te maken.

De AGV vroeg aandacht. De KNLTB heef voor de clubs een site met begeleiding en die is doorgewerkt. Alleen de brief met toestemming vragen, je gegevens te gebruiken, moet nog de deur uit. De website is aangepast. Oude gegevens geschoond. De ledenlijst verwijderd. En gecontroleerd of de techniek nog veilig is.

We hebben de zelfwerkzaamheid weer opgepakt, wat een grote klus was. Dit komt verder nog ter sprake.

Het beleid van het zijhek dicht om 22 uur, werkt. We heb geen klachten meer ontvangen  van de familie van Toorn. Wel het verzoek van de buurman aan de overkant van de straat om de lichten uit te doen als er niet meer getennist wordt. B.v. bij regen. Lampen kunnen direct weer aan!

De nieuwe leden die we bij de heropening van het park hebben geworven zijn grotendeels weer vertrokken en we bevinden ons weer in de dalende lijn.

Baan 4 is altijd beschikbaar voor vrij tennis. Vorig jaar hebben we afgesproken dat als de competitie extreem druk is, zoals op de vrijdagavond, baan 4 geblokkeerd kan worden. Dat is recent met een inhaaldag van de jeugd gebeurd, maar werd niet geaccepteerd door een oud clubkampioen. Er ontstond een discussie die van beide kanten onaangenaam werd gevonden. Dit heeft geleid tot het opzeggen van het lidmaatschap.

We hebben een gesprek gehad met Scala = ladder. Voor 150 euro/jaar kunnen zij een laddercompetitie opzetten. Voorstel: een single laddersysteem in poules die gebaseerd zijn op de actuele ranking van de KNLTB. B.v. blokken van 6 weken. Je moet de App van Scala downloaden, je aanmelden met je ranking en zij delen dan in. Je krijgt een uitnodiging om te spelen en als die dag niet uitkomt kun je via de app chatten met je poulegenoot.

Ben Peters vraagt wat er gebeurd als er na een half uur afgehangen wordt. Bij een singel mag je een half uur spelen maar dat zit je net in een wedstrijd. Is dit wel zo handig? Cora vraagt of het voor zowel de jeugd als senioren is?

De vraag vanuit het bestuur is of er animo voor een singel ladder competitie is? Dan kunnen we zaken verder uitzoeken.  Evt vaste momenten afspreken. We gaan ons aanmelden. Het eerste jaar is gratis. Gaan we het uitrollen. De ladder kan ook makkelijk met andere clubs samen.

Mark Dubelaar

 

Secretariaat

Het afgelopen bestuursjaar stond, naast alle lopende zaken, voor namelijk  in het teken van de regulatie van de zelfwerkzaamheid en natuurlijk de AVG (privacywetgeving).

Voor sportclubs bracht en brengt deze wet enorm veel werk met zich mee. Mark heeft zich hier voornamelijk in vastgebeten. TC Lienden is bijna AVG proof. Het gaat er vooral om dat er nu transparante processen zijn, wat gebeurt er met de gegevens van leden en wie mag ze allemaal in zien. We hebben onder andere een privacyreglement opgesteld, processen bekeken, oude ledenbestanden verwijderd, mails opgeschoond en rechten ingesteld op de KNLTB club site  en onze website.  Er moet alleen nog een mail naar leden gestuurd worden met  hierin een toestemming en kennisgeving van ons privacyreglement. Dit zal binnenkort gedaan worden en dan zullen wij het certificaat ontvangen.

Naast de secretariaatswerkzaamheden heb ik ook de ledenadministratie verzorgd. Even wat cijfers:

Totaal 243 leden:  190 senioren, 53 jeugdleden

Er zijn dit jaar 34 opzeggingen: 9 jeugdleden en 25 seniorleden.

We hebben 11 nieuwe aanmeldingen: 8 jeugdleden en 3 seniorleden. En hier komen nog 5 of 7 jeugdleden bij, dus komen we op een totaal van ongeveer 17 nieuwe leden.

We hebben dus te maken met een daling van het aantal leden. Helaas is dit ook nog steeds een landelijk probleem want er is nog steeds een dalende trend als het gaat om ledenaantallen en zelfs van het aantal verenigingen.

Hierbij wat gegevens van het NOC NSF:

Note: de cijfers van 2018 zijn nog niet gepubliceerd:

bel 1: Overzicht van de ledentallen van de 10 grootste sportbonden in 2017*.

 

 

2014

2015

2016

2017

1.

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

1.214.000

1.227.000

1.232.000

1.217.000

2.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

623.000

599.000

583.000

570.000

3.

Sportvisserij Nederland

587.000

573.000

563.000

562.000

4.

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie                                

394.000

382.000

386.000

377.000

5.

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

300.000

304.000

309.000

302.000

6.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

249.000

251.000

253.000

254.000

7.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

211.000

200.000

198.000

176.000

8.

Koninklijke Nederlandse Zwembond

139.000

138.000

141.000

144.000

9.

Atletiekunie

140.000

140.000

140.000

137.000

10.

Nederlandse Volleybal Bond

118.000

117.000

117.000

118.000

 

De top 10 meest beoefende sporten is in de afgelopen jaren ten opzichte van de vorige jaren veranderd. In 2017 bestond de top 5 uit individuele/ongeorganiseerde sporten. Fitness is het meest beoefend door ruim 3.076.000 sporters. Andere populaire sporten zijn wandelen, zwemmen, hardlopen en fietsen.

Kunnen sporten waar en wanneer het de sporter uitkomt wordt steeds belangrijker. Gelukkig zien we dat steeds meer sportclubs meer gedifferentieerde lidmaatschappen aanbieden. Bijvoorbeeld tennissen op korfbalvelden bij korfbalverenigingen of wandelclubs bij voetbalverenigingen. Zo hebben ogenschijnlijk traditionele clubs aanwas van nieuwe leden en daarmee ook nieuwe vrijwilligers. Sportbonden zijn samen met sportclubs en met steun van NOC*NSF al volop bezig om nog meer flexibel aanbod bij sportclubs te creëren. Want sterke sportclubs met een stevige achterban leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en dorpen en de vitaliteit van de inwoners.”

Het aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen blijft stabiel, maar er is sprake van een sterke tweedeling. Er zijn sportclubs die sterk profiteren van de populariteit van bepaalde sporten, terwijl de andere groep clubs last heeft van teruglopende ledenaantallen. “Sportclubs die groeien zijn vaker zogenaamde ‘open clubs’ die inspelen op de vraag die leeft bij de achterban en de buurt. Ze bieden vaak verschillende sportactiviteiten aan voor zowel de leden als ongebonden sporters. Bijvoorbeeld een voetbalclub waarbij de kantine tevens het startpunt is voor wandel- en hardloopgroepen,“ aldus Kaper.( Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF)

Er worden veel onderzoeken gedaan naar deelname jeugd/versus senior, man/vrouw etc, etc. maar waar het voor TC Lienden om draait is toch het ledenaantal te stabiliseren, de bewoners van Lienden en omgeving te motiveren om te laten zien hoe leuk tennis is en de aansluiting te zoeken met omliggende verenigingen om gezamenlijke haalbare initiatieven te creëren.

Daarom hebben wij dit voor straks als agendapunt genoteerd zodat we ook van jullie kunnen horen welke ideeën jullie hebben.

Vragen: Dick vraag hoeveel leden er vorig jaar waren. Dit waren er 250. Peter vraagt waarom de leden stoppen, gaan ze ook naar andere  clubs? Zoals Luno.  Als dit al het geval is, wordt dit niet gezegd. We vragen altijd bij het afmelden wat de reden is. Voornamelijk te druk, te weinig spelen. Of jeugd die uitstroomt wegens studie elders of een andere sport.

Barcommissie

 • In april zijn we begonnen met het schenken van de wijnen van Heeren van Wijn uit Veenendaal.
 • In de zomer is er alcohol vrij bier en Radler opgenomen in het assortiment.
 • Er is controle geweest door de gemeente voor de Drank-, en horecavergunning. Het zag er allemaal goed uit, geen opmerkingen. De openingstijden van terras en kantine zijn besproken en vastgesteld op:

 

zo t/m do:       terras tot 23.00 uur, kantine tot 01.00 uur

vrij-za :            terras tot 24.00 uur, kantine tot 02.00 uur

 • Dit jaar hebben we de dienstplanner voor de zelfwerkzaamheid verder doorgezet. We hebben aan het einde vh jaar ( voorafgaand aan de te plannen bardiensten voor Groot Buren ) bekeken wie er nog geen dienst had gedraaid. Deze mensen zijn aangeschreven met het verzoek een dienst in te plannen. Door deze actie hebben we erop proberen te sturen dat iedereen wat heeft gedaan dit jaar. Uiteindelijk wil je er naartoe dat IEDEREEN iets doet aan zelfwerkzaamheid. Dit te werken met de dienstenplanner kunnen we dat inzichtelijk maken en  daarop sturen.
 • Voor de rest hebben we de laatste avond van de woensdag avond dames op de club afgesloten. De mixavond in de zomerperiode hebben we 2x verbonden aan een thema, dit zijn goed bezochte avonden. De maandag/woensdagavond dames hebben hun jaarlijkse uitje ook in de clubgebouw afgesloten.

Technische commissie 

Bezetting van de TC

Marianne van Dissel, Dithsy van Koetsveld, Ageeth Ottens, Harm van Ommeren, Hein van Ingen, Karlijn v/d Brink en Tom Dubelaar.


Algemeen

Als TC kijken we terug op en geslaagd jaar waarbij we weer met plezier de gebruikelijke evenementen hebben georganiseerd.

De vrijdagavond competitie is gewild. De aanpassing mbt indeling van de competitieteams welke voorheen voorrang hadden ivm eerder deelname voorgaande jaren is verwerkt. Er is een eerlijk systeem opgezet en transparant inzichtelijk gemaakt middels de website.

We zien een dalende lijn voor de animo qua deelname mbt de clubkampioenschappen en we hebben een start gemaakt om leden in 2019 meer te betrekken bij de toernooien en deze anders vorm te gaan geven. Meer hierover zal gaande het jaar volgen

 

Toernooien

Een kort overzicht van de toernooien van het afgelopen seizoen welke mede door de TC georganiseerd zijn:

Lindekamp Open in Maart. 

151 inschrijvingen in 2018

164 inschrijvingen in 2017, 158 inschrijvingen in 2016

164 inschrijvingen in 2015, 185 inschrijvingen in 2014

152 inschrijvingen in 2013, 186 inschrijvingen in 2012

 

Voorjaarscompetitie in April en Mei.

1 team vrijdagochtend 55+

6 teams vrijdagavond

1 teams zaterdag

2 teams zondag

2 jeugdteams 1x za+ 1x zo

 

Zomeravondcompetitie in Mei en Juni.

3 teams woensdagavond

 

Najaarscompetitie September

4 teams vrijdagavond

1 team zondag

2 jeugdteam zondag

 

Clubkampioenschappen September.

66 inschrijvingen in 2018 (56 volwassen en 10 jeugdspeler)

50 inschrijvingen in 2017, 59 inschrijvingen in 2016

77 inschrijvingen in 2015, 90 inschrijvingen in 2014.

66 inschrijvingen in 2013, 87 inschrijvingen in 2012.

 

Groot Buren November.

153 inschrijvingen in 2018 Eck en Wiel

152 inschrijvingen in 2017 Buren

            156 inschrijvingen in 2016 Lienden

171 inschrijvingen in 2015 Kerk-Avezaath

161 inschrijvingen in 2014 Maurik

174 inschrijvingen in 2013

 

Open toernooi

Het open toernooi was dit jaar wederom druk bezocht.
Bij het Lindekamp Open hadden we dit jaar 244 spelers met 151 inschrijvingen, verdeeld over ruim 20 verenigingen.
Volgend jaar proberen we de poules iets kleiner te maken, om een betere doorstroom te realiseren.

 

Competities

Dit jaar hebben we met 18 senioren- en 4 jeugdteams deelgenomen. Dit zijn er 3 meer dan in 2018. De stijgende lijn tov voorgaande jaren zet door.

Dit is mede te danken aan interesse voor de vrijdagavond.

Er is landelijk gezien een stijgende lijn in deelname.

 

Clubkampioenschappen

Dit jaar hebben wij met de jeugdcommissie een gezamenlijk clubkampioenschap georganiseerd.

Leuk om de jeugd ook te zien spelen. Er was wel een kritische noot over de indeling bij de jeugd over de indeling op de avond. Dit kunnen we een volgend toernooi oppakken.

Als commissie hebben we besloten dit jaar een ander format uit te proberen om de animo en deelname te vergroten en de gezelligheid uit te breiden onder meer leden.

 

Groot Buren

Dit jaar is voor de 11e keer het Groot Buren Toernooi gespeeld.
Er waren dit jaar 153 inschrijvingen met 242 spelers.

 

Planning technische commissie 2018-2019

Ook in 2019 gaan we dezelfde activiteiten te organiseren.

Mbt de clubkampioenschappen zullen wij dit jaar met een nieuw format komen om de terugloop aan inschrijvingen om te zetten naar een toename aan deelname.

Hiervoor nemen wij tips en ervaringen vanuit andere verenigingen mee welke de KNLTB met ons deelt. Wij zullen middels verschillende media, waaronder de groepsapps en facebook, onze uitgewerkte ideeën begin 2019 toelichten en zullen toetsen bij onze leden.

Het Lindekamp Open 2019 is ingediend en we zijn nog in afwachting van goedkeuring door de KNLTB. Wederom voor dezelfde periode 18 t-m 31 maart 2019.

 

Verder commentaar

Onze commissie leden hebben weer zin in het nieuwe jaar en zijn allemaal beschikbaar voor de benoeming voor 2019, welke later op de avond volgt

Cees van Mechelen blijft in 2019 VCL vereniging competitie leider waarbij hij verantwoordelijk is voor alle senioren competities.
De TC leden gaan in 2019 de cursus VCL/VTL volgen.

 

 

Dankwoord

Dit gezegd hebbende wil ik graag namens de gehele TC alle leden, vrijwilligers, commissies, bestuur en sponsoren bedanken voor hun inzet, hulp, begrip en enthousiasme in het afgelopen seizoen.
 

Wij als TC wensen iedereen een fijn, sportief en succesvol 2019 toe.

 

Namens de Technische Commissie.

 

 

Onderhoudscommissie

Samenstelling van de commissie was als volgt; Johan van Bruggen, Jos van Ledden, Mark van Toorn en ondergetekende .

Uitgevoerde werkzaamheden voor dit jaar, banen schoonhouden ,tegel paden van groen ontdoen onkruid verwijderen, snoeiwerk van de bomen en de hagen.

 

De oefenkooi heeft vertraging opgelopen maar dit zal binnenkort afgerond worden.

 

Rest mij nog alle bestuurs en commissie te bedanken voor de prettige samenwerking.

 

Voorzitter onderhoudscommissie.

 

Jaap van Ommeren.

 

Jeugdcommissie

Jeugdcommissie: Sander de Haas (VZ), Rianne Coers-Clements (penningmeester), Tristen van Toorn (JC ), Paula Kocken, Jolanda Vermeulen, Nikki Volkert, Manuela van Wijk

Teruggetreden: Saskia Ottens en penningmeesterschap binnen JC is overgedragen aan Rianne.

Aantal jeugdleden: 53 (peildatum 18-11-2018)

Aantal jeugdleden: 59   (vergelijkbare datum 2017)

 

Cat.8-10 jaar      ->16

Cat 11-13 jaar   ->28

Cat 14-17 jaar   ->9

 

Worldtour tennis 2018

Levels Worldtour : Brons, Zilver en Goud

 • 0-49:     Brons
 • 50-69: Zilver
 • 70 en meer is Goud

 

Aantal WT teams voorjaar 2018:

Rood 2

Team 1

Anneke Corese

Thirza van der Leeden

Manon Robbertsen

Sil Roelofsen

 

Oranje

Oranje 2 Lienden 1

Oranje 2 Lienden 2

Team 1 oranje 1

Team 2

Team 2

 

Maan Hazelbach

Jasper Coerse

Dilaysha Bonvanie

Lars van der Leeden

Dinand van Estrik

Gijs Tapper

Damian Ebben

Mika Janssen

Jens de Haas

Laura Robbertsen

Youri v.d Velde

Thomas van der Horst

Wytske Tolboom

Jelmer Vermeulen

Lucas Vermeulen

 

Jevin van de Wardt

Tess van Wijk

 

 

64 van de 97 gewonnen (66 pnt)

Level zilver

58 van de 66 gewonnen (88pnt)

Level goud

44 van de 80 gewonnen (49 pnt)

Level brons

 

 

 

 

 

 

 

KNLTB voorjaar landelijk

Jongens 11 tm 17 2e klasse afd 24

Daan van den Berg

Luke van den Berg

Toine Scholtus

Sebastiaan Ruesink

Jesse van Zanten

 7 competitie dagen; 4x verloren, 1x gelijk, 2x gewonnen ->5e plaats (tot 8 teams) met 20 punten

KNLTB voorjaar Groen 2018

KNLTB | Amersfoort, Nederland8-4-2018 t/m 3-6-2018

LIENDEN 1

  • 7 wedstrijden gespeeld 34 punten eindstand: 1
  • Team:
  • - Jesper Jansen
  • - Ruben Halaszi
  • - Elise van Zetten
  • -Lina Unger
  • -Goos de Haas
  • -Anna Verbaarschot

Aantal WT teams Najaar 2018:

Lienden 1 Oranje 1

 

Oranje 2 Lienden 2

 

Lienden 2 Oranje 1

 

Oranje 2 Lienden 2

 

Lienden 1 Oranje 2

 

Oranje 2 Lienden 2

 

Jens de Haas

Lars van der Leeden

Youri van der Velde

Thomas van der Horst

Maan Hazelbach

Thirza van der Leeden

Gijs Tapper

Laura Robbertsen

Manon Robbertsen

Lucas Vermeulen

Caro van Schaik

Otte van Schaik

Dilaysha Bonvanie

Wytske Tolboom

 

Tess van Wijk

 

 

32 van de 50 wedstrijden gewonnen (64 pnt)

Level zilver

63 van de 87 wedstrijden gewonnen (74 pnt)

Level goud

28  van de 57 wedstrijden gewonnen (47 pnt)

Level brons

 

KNLTB najaar landelijk

Jongens 11 tm 17 3e klasse afd 28

Daan van den Berg

Luke van den Berg

Toine Scholtus

Sebastiaan Ruesink

6e plaats met 18 punten in 7 wedstrijddagen (4xgewonnen en 3x verloren)

KNLTB najaar Landelijk 2018

KNLTB11-9-2018 t/m 18-11-2018

Gemengd 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 15

LIENDEN 1

6 wedstrijden gespeeld, 2 punten behaald , staan plaats 4

Team:

 • Ruben Halaszi
 • Elise van Zetten
 • Joost Hoenkamp
 • Goos de Haas
 • Jesper Jansen
 • Lina Unger

 

Jeugdclubkampioenschappen

Deze zijn gehouden op zaterdag 10 november

De clubkampioenen zijn:

Rood:

Enkel: Niek van Os

Oranje:

Enkel:   Gijs Tapper (oranje 1)

                Thirza v.d. Leede (oranje 2)

Dubbel: Dilaysha Bonvanie & Lucas Vermeulen

 

Clubkampioenschappen t/m 17 icm senioren (september 2018)

Heren enkel       (JE tm 17)            :                              Daan v.d. Berg JE t/m 17

Heren dubbel    (HD tm 17)          :                             Daan v.d. Berg & Luuk v.d. Berg

Heren enkel       (HE tm 14)           :                              Jesper van Lunteren JE t/m 14 jaar

Dames enkel     (DE tm 14)           :                              Elise van Zetten DE tm 14 jaar

 

 

Nieuwe instroom:

Voorjaar 2018 ->             3 inschrijvingen in fase 1

Na zomer                            6 inschrijvingen in fase 1            

 

Geen maak kennis met tennis georganiseerd in 2018, binnengekomen via vriendjes en vriendinnetjes! Focus is meer aandacht te geven aan de instroom van nieuwe jeugd door hier ondersteuning in te gaan zoeken binnen de vereniging.

 

 

Overige activiteiten 2018

 • Oliebollentoernooi 6 januari 2018 ->31 koppels ingeschreven
 • Kleding verzorgd voor de jeugdteams m.m.v. KC tennis ->ter evaluatie voor bestuur
 • Wisseling penningmeester van Saskia Ottens naar Rianne Clementis
 • Filmavond voor de jeugd op 26 mei
 • Aquapark op Landal Landgoed Loo icm tennisclinic en andere activiteiten
 • Clubkampioenschappen icm senioren voor jeugd 14-17 jaar

 

Cora vraagt hoe het is bevallen om de jeugd samen met de senioren te doen met de clubkampioenschappen. De jeugd enthousiast, leuk dat er meer aanloop is. Wel minder inschrijvingen geweest want was laat en over 2 weken. Ben vraagt of het een idee is om in het weekend te laten spelen. Ageeth zegt om evt op een vrijdag te doen, dan is het toch weekend. De JC moet het nog het evalueren met elkaar. Mark complimenteert de JC. Sander zegt dat dit vooral ook komt door Tristen die het zo goed doet met de jeugd. Er komt zelf jeugd van andere dorpen hiernaar toe.

 

PR en Communicatie Commissie

Jaarverslag PR Commissie 2018

Wat hebben we gedaan?

 • Werking KNLTB ClubApp, gebruik van de dienstplanner. Het heeft even geduurd, maar ik heb het idee dat de meeste leden de werking van de App en de dienstplanner steeds beter onder de knie krijgen. Het heeft allemaal tijd nodig gehad, voor ons ook. We proberen zo helder mogelijk te communiceren hoe het allemaal in zijn werk gaat. Daarnaast is het fijn dat we feedback krijgen wanneer er iets niet (goed) werkt. Dit kan doorgegeven worden aan de makers van die app, zij nemen dit mee in het verbeteren ervan.
 • Rondom de AVG de boel aangepast achter de schermen, met name de ledenlijst op de website en andere privacygevoelige gegevens.

Wat gaan we doen?

 • Focus leggen op nieuwe sponsoren. Er is ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe borden en winddoeken. Daarnaast wordt er gekeken naar andere mogelijkheden die sponsoren ons kunnen bieden en vice versa. Denk aan het bedrukken van ballen met ons logo of wellicht korting als clublid bij een bepaalde sponsorwinkel oid.
 • Gebruik van social media. Er wordt nu veel gedaan binnen de besloten groep en weinig met de openbare pagina. Deze kan helpen bij verbreden van ons netwerk. Er zal gekeken moeten worden binnen welke lijn er berichten geplaatst worden, wat hier in komt te staan, etc. Daarnaast is er een instagram account aangemaakt waar dezelfde berichten op geplaatst kunnen worden.
 • De mail komt bij veel leden nog steeds in de spam box. We gaan kijken of we gebruik blijven maken via deze verzendwijze of dat we kijken naar alternatieven (zoals mail via het KLNTB clubapp systeem).

 

4.        Financiële verantwoording bestuur over 2018.

Verslag Penningmeester TC Lienden periode 1-11-2017 t/m 31-10-2018

2018 was een zonnig jaar. Dat kunnen we terug zien in de omzet van de bar. Na jaren van dalende omzet bij de bar is de negatieve trend eindelijk gekeerd en dit draagt bij tot een mooi positief resultaat van de vereniging. We kunnen het verenigingsjaar uiteindelijk afsluiten met een positief resultaat van maar liefst € 4.943,-.

Maar er zijn ook bedreigingen. Na een aantal jaren van ledengroei zien we het ledental nu weer afnemen. Ook de advertentie inkomsten lopen licht terug, daar er afgelopen jaar niet aan acquisitie is gedaan. Het blijft dus zaak om als bestuur scherp te blijven om de positieve trend vast te houden. Om die reden zal het bestuur de contributie niet verhogen. Daarmee blijven wij de goedkoopste tennisvereniging in de regio. Voor slechts € 116,- mag je het gehele jaar gebruik maken van de tennisbanen. Voor de jeugd en studenten is dit slechts  € 58,-. Voor nog geen 5,- per maand kunnen studenten en de jeugd dus het hele jaar tennissen op ons complex. Waar zien we dat nog? Daarmee gelijk het verzoek aan alle leden om nieuwe leden te werven. Wellicht is bij velen niet bekend dat het helemaal niet duur is om bij onze vereniging te kunnen tennissen.

Om de begroting ook voor de komende jaren weer sluitend te krijgen en de btw verhoging in 2019 in te prijzen, stelt het bestuur voor om de prijzen van de drankjes licht te verhogen. Tevens stelt het bestuur voor  de afkoop zelfwerkzaamheid te verhogen naar € 75,- per jaar. Dit om te voorkomen dat te veel leden de zelfwerkzaamheid afkopen en al het werk op de schouders van overige leden komt te liggen en om alle leden te stimuleren om ook hun steentje bij te dragen aan de vereniging. Dit stimuleert tevens de betrokkenheid bij de vereniging.

Peter vraagt hoeveel  zelfwerkzaamheid moet er gedraaid worden. Dit staat niet op de site. ER zijn ook veel mensen die in commissies zijn. Femke kijkt op de site en ziet het wel staan. Peter zegt dat je eerst moet kijken hoeveel mogelijkheden er zijn en dan pas kijken hoeveel diensten je hebt en of je er wel 2 kunt draaien. Femke zegt dat er in ieder geval genoeg diensten zijn.  Maar we gaan verder met dit onderwerp tijdens punt 10 vd agenda.

Als penningmeester heb ik naast de reguliere jaarlijkse kascontrole een extra controle ingevoerd. De secretaris kan nu ieder moment van de dag mee kijken in de rekeningen van de vereniging. Dit 4 ogen principe moet eraan bijdragen om mogelijke misstanden naar de toekomst toe te voorkomen. Ik zou graag zien dat dit 4 ogen principe ook in de stichting zal worden ingevoerd.

Rest mij verder te melden dat ik per 1 maart 2019 zal aftreden als penningmeester. In Jan ten Hengel heb ik een goede opvolger gevonden en wens hem veel succes bij het uitoefenen van deze belangrijke rol binnen de vereniging. Ook wil ik mijn mede bestuursleden bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren.

Lienden, 20 november 2018

Klaas Jan Feitsma

Penningmeester TC Lienden

Mark licht het financieel overzicht toe.

5.        Begroting 2019.

Mark bespreekt de begroting. Ali vraagt over de voorstellen van clubcontributie en verhoging van prijzen. Deze zijn al doorgerekend in de begroting. Wat als dit niet toegestemd wordt. Dan opnieuw begroting maken. Dick vraagt wie er verantwoordelijk is voor de acquisitie is, dat is Femke zelf met hulp van Jan.

Er is ook een overzicht van de stichting. Dick licht deze toe.

6.        Kascommissie 2018.

            a) Verslag controle en decharge door ALV. Cora en Hanneke hebben op 19 november de kas en de grootboeken over het jaar 1 11 2017 t/m 1-11-2018       

                     gecontroleerd en in orde gevonden en stelt voor om decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur.

            b) Benoeming nieuwe kascommissie. Cora  en Klaas Jan , reserve Remco an Haack

 

7.        Verkiezing/herbenoeming bestuursleden.

Sander wil het stokje overgeven. Frits Goosman heeft zich aangemeld en dit is binnen de JC goed ontvangen. Mark bedankt Sander voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Klaas Jan stopt ook als penningmeester. Hij heeft Jan ten Hengel bereid gevonden per 1 maart 2019 zijn rol over te nemen. Mark bedankt ook Klaas Jan voor zijn inzet.

8.        Verkiezing voorzitter.

Mark is verkiesbaar en wordt weer gekozen.

9.        (Her)benoeming TC leden.

Alle leden worden herkozen.

10.      Zelfwerkzaamheid.

 Voorstel is om te verhogen naar 75 euro. De reden is dat het nu 50 euro is en te makkelijk afgekocht wordt. Ben denkt dat het afkopen vooral gedaan wordt door de mensen zijn die geen tijd hebben en dat kan dan ook de reden zijn om het lidmaatschap op te zeggen. Als bestuur vinden we dat er genoeg dagen zijn dat er iemand een dienst kan draaien en dat we dat willen stimuleren. Ali denkt er ook zo over. Hanneke zegt dat ze bij buurtverenigingen ook dit betalen en die bedragen zijn hoger. Kees denkt dat we er een rem op moeten hebben dat de zelfwerkzaamheid kan worden afgekocht. Hanneke zegt dat het wellicht een idee is om naar 60 euro te gaan. Hetty denkt dat je de betrokkenheid niet vergroot door 1 dienst te draaien. Het zit in je of je betrokken bent of niet. Dick stelt voor om het bedrag hetzelfde te  houden. Ben zegt dat als het beter gereguleerd is dan kijken hoeveel mensen het afkopen en als dat door een grote groep afgekocht wordt dan per 2020 te verhogen.

Er wordt gestemd, de meerderheid stemt voor een verhoging van de zelfwerkzaamheid van 75 euro.

Jolanda Vermeulen zegt dat het misschien goed is om te melden in de nieuwsbrief welke diensten er allemaal zijn. Zodat mensen weten waar ze zich allemaal voor in kunnen schrijven.

11.      Ledenwerving.

Zijn er ideeën vanuit de vereniging/leden wat we kunnen doen om leden te werven. Advies van de KNLTB is om toernooien maar 1 weekend te doen. Hierdoor doe je aan leden binding. Meer toernooivormen aanbieden. Cora zegt dat er veel nieuwe leden gestopt zijn. Vroeger was deze vaste tossavond. De vrijdagavond is nu de Wintermix, een soort tossavond waar iedereen aan kan deelnemen. We hebben de nieuwe leden ook allemaal gebeld of ze aansluiting hebben. Evt kunnen we bij de aanvraag om te kijken of er een buddy is en om ergens tussen te komen.

Hetty vraagt of we een advertentie kunnen zetten, goedkoop en gezellige vereniging.

Frits stelt voor een een buurtdag te maken, verschillende wijken met elkaar laten tennissen. Cora zegt dat ze in Kesteren dat ook gedaan hadden, straattoernooi. 4 leden en 4 niet leden koppelen. Daar zijn wat leden aan overgehouden.

Corine zegt dat er heel weinig mensen afkomen op een wintertoernooitje of een opendag.

Dick vraagt ook of het mogelijk is om een gecombineerd lidmaatschap is bij Julien maar dit is inderdaad al onderzocht maar dit wil Julie niet omdat relatief weinig nieuwe leden genereerd voor Julien, de meesten zijn al lid daar.

Zomerlidmaatschap voorstellen?

Proefabonnement voor 2 maanden?

Maak kennis met tennis verder voortzetten

Scholen laten tennissen.

Dick vraagt of we op social media zitten. Hij ziet er niets van.

Acties die we hebben qua lidmaatschap via FB delen.

 

Groot buren lidmaatschap, KJ is hier mee bezig. In Maurik mag je voor een kleine prijs tennissen als je al ergens anders lid bent.

12.      Vaststellen contributie 2019.

Contributie gelijk houden. Iedereen is akkoord.

13.      Voorstel prijsverhoging dranken.

Corine heeft vooronderzoek gedaan bij omliggende verenigingen. Onze prijzen liggen iets hoger. Maar de omliggende clubs moeten nog de BTW verhoging doorvoeren.

Buren:     Bier € 1.90  / wijn € 1,90 / fris € 1,30

Luno:       Bier € 1,80 / wijn € 1,80 / fris € 1,30

Zij moeten de BTW verhoging ook nog gaan doorrekenen en zullen dan ook omhoog gaan met de barprijzen.

Ik wil daarom het volgende voorstel tijdens de jaarvergadering doen, ingangsdatum van de nieuwe prijzen 01-01-2019!

Bier van € 1,75 naar € 2,00, dit omdat in het nieuwe jaar de aanbiedingsprijzen van een krat bier van € 15,00 voor € 10,00 zullen verdwijnen ( dit om alcohol gebruik te ontmoedigen ). Bier valt al onder hoog tarief.

Wijn van € 2,00 naar € 2,25 dan kunnen we de nootjes en knabbels ook gratis blijven verstrekken ( nootjes gaat wel van 6 naar 9% BTW )

Fris van € 1,50 naar € 1,75, gaat van 6 naar 9%.

Koffie gaat ook van 6% naar 9% maar dat laten we zo. € 1,00 voor cappuccino / latte / koffie / chocomel.

We blijven dan wel de duurste vereniging in de omgeving maar we hebben een goedkoper lidmaatschap.

Er wordt gemixt op dit voorstel gereageerd. Vorig jaar is het omhoog gegaan en dit leidde tot een behoorlijke discussie. Ali wil niet nogmaals de prijzen verhogen. Ze wil niet ieder jaar de discussie van de verhoging. De inkomsten worden op 34000 begroot en dat is al veel. Dick sluit zich bij Ali aan. Er is genoeg omzet gedraaid. De BTW verhoging is volgens Dick verwaarloosbaar.

Mark van Toorn zegt eerder dat hij de prijzen omlaag wil hebben. De vorige keer is er niet gemeld dat de prijzen verhoogd zouden worden. Dit is officieel ook niet nodig.

Er wordt gestemd. Er wordt tegen gestemd. De prijzen blijven op hetzelfde niveau.

14.      Laddercompetitiecompetitie Scala.

Al behandeld in het inleidende stukje van Mark.

15.      Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden:

Geen

16.      Rondvraag.

Jolanda Vermeulen, de grote clubactie wordt gemist. Loten verkopen wordt niet gedaan. Zou dat iets zijn om aan mee te doen?

Met buurtjutten zou er een mogelijkheid zijn om eenmalig mee te doen om een wijk een keer extra te doen voor 250 euro inkomsten.

Marianne van Dissel zegt dat het erg donker is als je alleen op het parkeerterrein staat. De lamp  van Amicitia gaat pas later aan als je verder loopt. Zou mooi zijn als daar ook een lamp komt bij het hek.  

17.      Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en biedt een drankje aan.

 

Toelichting op een aantal punten van de agenda

 

Ad. 01.            Indien het aantal stemgerechtigde leden om 20.00 uur niet aanwezig is, sluit de voorzitter de vergadering. Als het vereiste aantal om 20.15 is verkregen, heropent hij de vergadering.

Ad.03.            Achtereenvolgend komen aan het woord: de voorzitter, secretaris, barcommissie, technische commissie, onderhoudscommissie, de jeugdcommissie en de pr/communicatiecommissie.

Ad.06.            Huidige samenstelling: Hanneke van der Laan en Cora den Ambtman, reserve Jan ten Hengel

Ad.07.            Het rooster van aftreden is als volgt:

2018, 2021 ev.:       Commissaris JC en secretaris

2019, 2022 ev.:       Commissaris OHC en penningmeester

2020, 2023 ev.:       Commissaris BC en TC

Commissaris JC treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger.

Penningmeester treedt af per 1 maart 2019. Vanuit het bestuur wordt Jan ten Hengel voorgedragen.

 

Opmerking:              In principe geldt de benoeming in een bestuursfunctie voor 3 jaar. Bij tussentijds aantreden geldt die echter voor de resterende duur van de functie. Daarna, bij herbenoeming, gaat de volledige periode van 3 jaar weer in.

Ad. 08.            De voorzitter treedt reglementair af en is herkiesbaar.

Ad. 09.            De Technische Commissie bestond in 2018 uit: Tom Dubelaar (vz), Marian van Dissel, Dithsy Koetsveld, Harm van Ommeren, Hein van Ingen, Ageeth Ottens, Karlijn van de                             Brink.

Ad. 10.            Het afgelopen jaar heeft het bestuur de zelfwerkzaamheid beter gereguleerd via de nieuwe KNLTB Club app. In 2019 willen we iedereen laten voldoen aan zijn/haar                                       zelfwerkzaamheid en zullen we de diverse diensten van te voren duidelijk aangeven. Diegenen die geen zelfwerkzaamheid willen/kunnen vervullen krijgen een factuur van                           € 75,-. Het bestuur wil het afkoopbedrag verhogen naar € 75,- omdat we willen stimuleren dat leden zich inzetten voor de club. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid                             maar zorgt er ook voor dat niet altijd dezelfde leden alles doen. Leden die het afgelopen jaar niet voldaan hebben aan hun zelfwerkzaamheid worden daar nu nog niet                                   financieel op afgerekend maar krijgen vanaf 2019 meteen een factuur om de zelfwerkzaamheid af te kopen of moeten gelijk hun diensten in gaan plannen.  Dus zorg dat je                           aan het begin van het jaar in ieder geval 1 dienst inplant, want diegenen die eind 2019 O diensten hebben gedraaid krijgen alsnog een factuur.

Ad. 15.            Bedoelde voorstellen moeten schriftelijk minimaal 7 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend en ieder door tenminste 5 leden zijn                                 ondertekend.