Bestuur

Voorzitter:

Mark Dubelaar

markdubelaar@gmail.com

Telefoon:06 51213127

Secretaris:

Mirjam Schaafsma

tcl.secretariaat@gmail.com

Telefoon: 0344 600005

Penningmeester:

Jan ten Hengel

penningmeestertclienden@gmail.com

Telefoon: 06 57034566

Technische commissie:

Karlijn van den Brink

karlijnvandenbrink@hotmail.com

Telefoon: 06 34263698

Onderhoudscommissie:

Jaap van Ommeren

jaapvanommeren@hotmail.com

Telefoon: 06 53300646

Barcommissie:

Corine Bakhuizen

krienbakhuus@live.nl

Telefoon: 06 22618594

Jeugdcommissie:

Rianne Coerse-Clements

rianne@adlmc.nl

Telefoon: 06 51682621