Bestuur

Voorzitter:

Mark Dubelaar

markdubelaar@gmail.com

Telefoon:06 51213127

Secretaris:

Mirjam Schaafsma

tcl.secretariaat@gmail.com

Telefoon: 0344 600005

Penningmeester:

Klaas-Jan Feitsma

penningmeestertclienden@gmail.com

Telefoon: 06 54318206

Technische commissie:

Tom Dubelaar

tomdubelaar@gmail.com

Telefoon: 06 27274753

Onderhoudscommissie:

Jaap van Ommeren

jaapvanommeren@hotmail.com

Telefoon: 06 53300646

Barcommissie:

Corine Bakhuizen

krienbakhuus@live.nl

Telefoon: 06 22618594

Jeugdcommissie:

Sander de Haas

sander.dehaas1@gmail.com

Telefoon: 06 12150246

PR, Sponsoring & Communicatie commissie

Femke Tijssen-de Haas

femkedehaas@hotmail.com

Telefoon: 06 18077772