Lidmaatschap

Informatie voor (nieuwe) leden
Wij hopen dat u bij onze vereniging kunt vinden wat u zoekt op tennisgebied. Natuurlijk in eerste instantie veel tennisplezier, maar hopelijk ook de nodige gezelligheid. Op deze pagina vindt u alle noodzakelijke informatie voor nieuwe leden, overzichtelijk op een rij gezet.

Ons tennispark heeft vier kunstgrasbanen die onder bijna alle weersomstandigheden te bespelen zijn. Wij hebben een gezellig clubgebouw, dat hoger ligt dan de banen, zodat u een prima overzicht heeft op de banen 1, 2 en 4. Wij streven ernaar dat de deur naar het clubhuis zoveel mogelijk voor u openstaat.

Verdere informatie over de gang van zaken binnen onze club;

Speeltijden en goed om te weten:
•  Er mag dagelijks tot 23.00 uur worden getennist;
•  Tijdens georganiseerde competities/toernooien zijn er tennisbanen gereserveerd, dit kunt u inzien in het afhangsysteem. Vrij spelen is dan alleen mogelijk op de banen die als vrij staan aangegeven in het afhangsysteem;
•  Er zijn banen gereserveerd voor de tennislessen, dit kunt u inzien in het afhangsysteem. Vrij spelen is dan alleen mogelijk op de banen die als vrij staan aangegeven in het afhangsysteem;
 
Voor de hele dag en avond geldt een baan reserveringssysteem:
Vóór u de baan op gaat, reserveert u met uw eigen KNLTB-pas de desbetreffende baan/tijd. Om deze KNLTB-pas te krijgen is het belangrijk dat u zich aanmeldt via het formulier lid worden. U dient dan ook een pasfoto te mailen naar [email protected]. U krijgt na aanmelding de inloggegevens voor de KNLTB Club-app waarmee u ook een pasfoto kunt uploaden voor de leden-/toegangspas.


Voor het afhangen geldt:
•  Men is verplicht van het digitale afhangsysteem gebruik te maken, ook als de banen vrij liggen moet men om reden van controle op de speelgerechtigheid het afhangsysteem gebruiken.
 
Tennismogelijkheden
Er is veel mogelijk binnen onze tennisclub, voor iedereen en op elk niveau is er wel iets te vinden. Zo zijn er verschillende recreatieve tennismomenten, zoals:

•  Maandagavond - 'Maandagavond 40+' voor de heren van 40+;
•  Woensdagavond - 'Lady’s Only' voor de dames;
•  Donderdagavond - 'Donderdagavondcompetitie' onderlinge competitie voor de heren;
•  Vrijdagochtend - Recreatief tennissen voor iedereen vanaf 18 jaar.

Deze tennismomenten zijn ideaal om zo kennis te maken met het spel en de tennisclub, maar ook om vaker in wisselende samenstellingen te spelen. 

Kijk voor meer informatie over de recreatief tennismogelijkheden bij ‘Club activiteiten’.

Tennisles
Ook kunt u zich opgeven voor tennislessen, deze lessen worden door Bounce Racketsports op onze tennisclub verzorgd, inschijven voor tennisles kan via, bounceracketsports.nl/tc-lienden

Communicatie met de leden
We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden via de besloten Facebook-pagina, de website, WhatsApp-groep, e-mail (zorg dat de ledenadministratie, [email protected] altijd op de hoogte is van uw juiste e-mailadres).

Onze club heeft tenminste vijf commissies, te weten:
•  Technische commissie (TC);
•  Barcommissie (BC);
•  Onderhoudscommissie (OHC);
•  Jeugdcommissie (JC);
•  PR, Communicatie & Sponsoring commissie.

Wij hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven over onze tennisclub. Is er iets nog onduidelijk, neemt u  dan contact op met één van onze bestuursleden. Zij helpen u graag verder.

Ons verenigingsjaar
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Personen die vanaf 1 april lid worden, betalen 75% van de contributie; vanaf 1 juli 50% en vanaf 1 oktober 25%. Met ingang van bovengenoemde data kan men ook opzeggen. De contributie wordt naar rato verrekend. De bondscontributie is niet deelbaar of naar rato te verrekenen.

Contributie 2022:

  Contributie Verlichting Bondscontributie Totaal
Juniorleden € 35,98 € 3,50 € 18,52 € 58
Seniorleden € 87,98 € 9,50 € 18,52 € 116

De maximale gezinscontributie (op één adres wonend) bedraagt € 240,- per jaar. Dit bedrag is exclusief verlichtingsgeld en bondscontributie.

Overgang junior-senior
Juniorleden worden gerekend als seniorleden in het kalenderjaar dat ze 18 jaar worden.

Studenten lidmaatschap
Studenten aan een dagopleiding betalen tot hun 28e jaar contributie als junioren. Zij dienen dit per brief of mail aan te vragen bij het secretariaat ( [email protected] ). Mogelijk vragen we een bewijs van inschrijving van de opleiding.


Verplichte zelfwerkzaamheid
Omdat onze vereniging alleen werkt met de hulp van eigen leden, kunnen we de contributie laag houden. Daartoe vragen we twee keer per jaar de medewerking van de seniorleden. We doen een beroep op u om één van de commissies te helpen bij één of meer van de volgende werkzaamheden:

• Bardienst (2x per jaar tijdens toernooien en competities);
• Onderhoudswerkzaamheden;
• Schoonmaken clubgebouw (2x per jaar);
• Buurtjutten (4x per jaar).

De zelfwerkzaamheid geldt niet voor de Zomer Challenge!

Er is een mogelijkheid om de zelfwerkzaamheid af te kopen voor € 75,00 per persoon. U kunt dit aanvragen middels het aanvraagformulier dat onder het kopje ‘leden’ op de site te vinden is.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór het begin van een nieuw kwartaal schriftelijk per brief of via de mail te worden gemeld aan het secretariaat ([email protected]).

Rest ons nog u veel tennisplezier en gezelligheid toe te wensen bij T.C. Lienden!