Baanreglement T.C. Lienden

Dit reglement geldt voor iedereen die gebruik maakt van de banen en de accommodatie van tennisvereniging T.C. Lienden. Men is verplicht zich te houden aan dit reglement.

Calamiteiten
In noodsituaties gelden de volgende nummers:

Bij spoed
Telefoon: 112

Medische ongevallen
Huisartsenpraktijk Lienden
Beatrixplein 8, Lienden
Telefoon: 0344 601 220

Huisartsenpost Tiel
Pres. Kennedylaan 1a, Tiel
Telefoon: 0900 706 05 04

Politie
Telefoon: 0900 8844

Overige Noodsituaties
Mark Dubelaar (voorzitter)
Telefoon: 06 512 131 27

Algemeen
Banen, kleedkamers, kantine en overige ruimtes zijn particulier terrein en uitsluitend toegankelijk voor leden en genodigden.

Het zorg dragen voor orde en netheid is een absolute eis die aan alle gebruikers van het park en van de accommodatie wordt gesteld. Orde en netheid houdt onder meer in: kleedkamers, douches, toiletten en bar schoon en afgesloten achter laten. In het clubgebouw geldt een wettelijk rookverbod. Een eventuele boete bij overtreding is voor de veroorzaker(s). Tevens gelden alle wettelijke horecabepalingen volgens de drank- en horecawet. De spelers en toeschouwers dienen zich fatsoenlijk te gedragen. Schreeuwen en vloeken is niet toegestaan. Het betreden van het park, het spelen en het gebruik maken van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico. De vereniging en het bestuur aanvaarden geen enkele andere aansprakelijkheid dan in de wet vastgelegd. Bij het verlaten van het park dient met rekening te houden met de omwonenden (denk hierbij onder andere aan geluidsoverlast).

Baanonderhoud
T.C. Lienden bezit vier kunstgrasbanen. De banen mogen alleen worden betreden met voor kunstgras goedgekeurd schoeisel. Ligt er blad of ander vuil op de baan, dan dient er eerst geveegd te worden met de op de baan aanwezige attributen. Bij bijzondere weersomstandigheden kan het bestuur en/of de technische commissie besluiten om het park en de banen te sluiten.

Afhangsysteem, beschikbare banen via KNLTB ClubApp
Als men wil spelen is het, in principe, verplicht om een baan te reserveren. Het reserveren kan via de KNLTB club-app of via de website tclienden.nl. Dit moet ook als er banen vrij liggen, in verband met de controle op de speelgerechtigheid. De maximale speeltijd per periode bedraagt voor een dubbelspel 60 minuten. Voor een enkel spel geldt overdag tot 18.00 uur 60 minuten.  Na 18.00 uur tot 23.00 uur 30 minuten.
Is de baan na afloop van de gespeelde 60/30 minuten niet door andere spelers afgehangen, dan mag men, zonder de tijd opnieuw in te stellen, doorspelen totdat een baan wordt afgehangen.

Door de jeugdcommissie, de onderhoudscommissie en de technische commissie kunnen banen gereserveerd worden voor competitie, toernooien, evenement, onderhoud, niet bespeelbaarheid of training. Deze activiteiten hebben altijd voorrang. Indien er een toernooi gerelateerd evenement georganiseerd wordt, moet dit aangemeld worden bij de technische commissie.