Gedragscodes en Reglementen KNLTB

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB een Reglement Fair Play en doelgroep-specifieke gedragscodes opgesteld. In de gedragscodes zijn de regels en omgangsnormen vastgelegd waaraan de betreffende doelgroep zich moet houden. Handel je in strijd met de gedragscode, dan kan een sanctie volgen binnen de kaders van het Reglement Fair Play. Meer informatie over het tuchtrechtsysteem van de KNLTB en het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vind je hier

Bewustwording 

Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creƫren en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Verder moet deze aanpak er ook voor zorgen dat betrokkenen weten hoe ze kunnen of moeten handelen bij een overtreding van de gedragscodes en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. De KNLTB wil hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen de tennis- en padelsport.

Klik hier om meer te lezen op de site van de KNLTB