Barvrijwilligers

IVA-certificaat - Verantwoord alcohol schenken

Haal het IVA-certificaat! Het is verplicht voor iedereen die achter de bar komt.
In de Drank- en Horecawet is vastgelegd dat iedere barvrijwilliger in het bezit dient te zijn van een IVA-certificaat. Bij eventuele controle moet het certificaat getoond kunnen worden, anders krijgt de vereniging een boete. Hierbij dus het vriendelijke verzoek aan alle seniorleden om zo snel mogelijk het IVA-certificaat te behalen. Dit kan online, is gratis en kost je hooguit 10-15 minuten.

Wat moet je doen?
Ga naar de gratis e-learning via, www.nocnsf.nl

Vul alle gegevens in:
- E-mail barverantwoordelijke: [email protected]
- Naam barverantwoordelijke: Corine Bakhuizen

Op deze manier ontvangt de Barcommissie een kopie van het door jou behaalde IVA-certificaat. De certificaten zullen in een map achter de bar worden verzameld zodat ze bij een eventuele controle te overleggen zijn.

Let op! Ook als je je bardienst afkoopt maar wel eens achter de bar komt om een drankje te pakken, moet je in het bezit zijn van een IVA-certificaat.
Tot slot willen wij nog opmerken dat de gemeente strenger gaat toezien op de naleving van de Drank- en Horecawet en dat op overtredingen hoge boetes staan, variërend van € 1360,- tot € 2720,- en in het ergste geval kan de horecavergunning ingetrokken worden. 

Veel succes met het behalen van het IVA-certificaat en alvast bedankt voor je medewerking!