KNLTB Competities

Verenigingscompetitieleider
De Verenigingscompetitieleider (VCL) is de persoon binnen een vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt en fungeert als belangrijke schakel tussen de vereniging en de KNLTB. Hij of zij meldt de competitieteams aan en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten.

Onze VCL is, Karlijn van den Hatert-van den Brink
Telefoon: 06 342 636 98
E-mail: [email protected]