Donderdagavondcompetitie, al meer dan 30 jaar

De Donderdagavondcompetitie bestaat inmiddels al meer dan 30 jaar. Deze competitie is een unieke aangelegenheid, die je bij bijna geen enkele club in Nederland terug zult vinden. Iets om trots op te zijn! Iets wat we zeker in stand moeten houden.

Zo af en toe zullen de spelregels aangepast moeten worden aan de omstandigheden. Het globale raamwerk blijft natuurlijk bestaan. We proberen echter wel de gezelligheid te stimuleren en de deelnemers meer betrokken te maken bij de donderdagavond.

Hieronder vinden jullie de spelregels voor de Donderdagavondcompetitie. 

 

Spelregels Donderdagavondcompetitie:

Deelnemers
Alle mannelijke leden van de tennisclub van 18 jaar en ouder kunnen aan de Donderdagavondcompetitie meedoen. Momenteel hebben wij 43 deelnemers.

Nieuwe deelnemers kunnen zich persoonlijk aanmelden bij Jacob den Otter, Ben Peters of Herman Hazelbag.

In principe beginnen nieuwe deelnemers in de B-poule. Echter indien er een deelnemer aanmeld met een lage (goede) ranking kan er een uitzondering worden gemaakt.

Poules
Er wordt in twee poules gespeeld: A en B (20 en 23 spelers). Het is een dubbel competitie waarbij er wordt gestreefd om iedereen elke week met iemand anders in de poule te laten samen spelen.

Speeltijden
We spelen drie keer één uur op 4 banen. De eerste wedstrijd begint om 19.00 uur. Iedereen dient er zelf zorg voor te dragen dat hij tijdig aanwezig is om de wedstrijd te laten beginnen.

Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3
19.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur


Einde wedstrijd: tijd is tijd!
Als de kerkklok slaat, wordt de rally afgemaakt en daarna is de wedstrijd afgelopen. Echter is de stand dan 40-0, 40-15, 40-30, 0-40, 15-40 of 30-40 mag er nog 1 punt gespeeld worden om te kijken of iemand de game wint.

Speeldata
Het eerste deel van de competitie begint in oktober en eindigt eind december. Dit levert 12 speeldagen op. Het tweede deel begint in januari en eindigt in mei. Dit levert ongeveer 15 speeldagen op rekening houdend met onder andere het Lindekamp Open toernooi.

Puntentelling

Winst = 3 punten  Gelijk = 1 punt  Verlies = 0 punten

De stand wordt bepaald aan de hand van de moyenne (gemiddelde). De moyenne krijg je door het aantal punten te delen door het aantal gespeelde wedstrijden.

Promotie of degradatie
Na de laatste wedstrijd wordt de balans opgemaakt. De nummers 1, 2 en 3 van de B promoveren en de laatste 3 van de A poule degraderen. Het minimaal aantal te spelen wedstrijden bedraagt 9.
Indien er wedstrijddagen uitvallen door slecht weer, gaan we kijken of we dit minimale aantal gespeelde wedstrijden moeten aanpassen.
Blessures: indien je geblesseerd bent voor de gehele periode, stroom je de volgende periode weer in in dezelfde poule. In alle andere gevallen wordt door de spelleiding (JBH) bekeken wat de eerlijkste oplossing is.

Planning
Op vijdag wordt er in de WhatsApp-groep, ‘donderdag SERIEUS’ het verzoek gedaan om je eventuele verhindering op te geven voor de volgende donderdag. Je kunt dit doen tot zondagavond 23:00 uur. De weekplanning wordt daarna gemaakt en uiterlijk dinsdagavond gepubliceerd. Verhinderingen graag opgeven via de WhatsApp-groep, ‘donderdag SERIEUS’.

Afzeggen op het laatste moment
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je door ziekte, blessure of persoonlijke redenen toch moet afzeggen op het laatste moment. Vanaf dinsdag kun je dit doen via de WhatsApp-groep: ‘donderdag SERIEUS’.
Wij zullen dan in eerste instantie op zoek gaan naar een vervanger. Mocht dit niet lukken dan zal er een bericht in de WhatsApp-groep, ‘donderdag SERIEUS’ verschijnen met het verzoek aan jullie voor een vrijwilliger.

Blessures en invallen op de avond zelf
Indien er een speler tijdens de wedstrijd geblesseerd raakt en niet verder kan spelen gaan de punten naar de tegenstanders. Voor de geblesseerde speler telt de wedstrijd wel mee en die heeft verloren. Voor zijn medespeler telt de wedstrijd dan niet mee.
In het geval dat je op de avond zelf gevraagd wordt om in te vallen, heb je de keuze om de wedstrijd wel of niet mee te laten tellen. Dit dient echter vóór de westrijd te worden afgesproken met de deelnemers.

Niet op komen dagen
Indien je zonder opgaaf van reden niet komt opdagen, krijg je -3 strafpunten.

WhatsApp-groep
Aangezien we veel belangrijke informatie via de WhatsApp-groep, ‘donderdag SERIEUS’ willen verspreiden vragen we jullie om deze ‘clean’ te houden en niet te misbruiken. Bij misbruik wordt er één keer gewaarschuwd, daarna wordt je definitief uit de WhatsApp-groep verwijderd en zorg je zelf maar hoe je aan de relevante informatie komt.
Alle felicitaties, ludieke foto’s en educatieve filmpjes blijven natuurlijk zeer welkom, maar dan wel via de WhatsApp-groep ‘donderdagavond tennis’!

Uitval van banen
Indien de banen onbespeelbaar zijn door het weer zal iedereen daarvan op de hoogte worden gebracht via de WhatsApp-groep, ‘donderdag SERIEUS’.

Afsluiting van de Donderdagavondcompetitie
Het is de bedoeling dat we de Donderdagavondcompetitie deel 1 en 2 ook feestelijk gaan afsluiten met een prijsuitreiking. Dit zal gepaard gaan met een borrel en hapje. Tijdens deze avond worden de winnaars van de poules beloond met een kleine prijs. Ook wordt bekend gemaakt wie er promoveren en degraderen. De wisselbokaal wordt aan het eind van deel 2 weer uitgereikt aan de speler die het hoogste moyenne heeft behaald, opgeteld over de twee speelrondes.

Kosten
De Donderdagavondcompetitie brengt uiteraard ook weer enige kosten met zich mee. Het bedrag is vastgesteld op € 25 per persoon. Hiervan worden de wekelijkse hapjes, de twee afsluitingsavonden en de prijzen voor de winaars betaald. Voor de ballen hebben we inmiddels een sponsor gevonden. Het bedrag graag betalen aan Jacob als je in oktober voor de eerste keer komt tennissen.

Bardienst
Dit seizoen zullen we zelf op toerbeurt met twee man per avond de bardienst gaan verzorgen. Persoon 1 van 20:00-21:30 uur en die haalt ook de sleutel en het mapje op. Persoon 2 van 21:30-23:00 uur en die sluit de kantine af en brengt de sleutel en het mapje weer terug. De bestelde consumpties dienen direct aan de bar te worden afgerekend. Dit kan cash, maar ook met pin. Voordat de laatste bardienst naar huis gaat dienen de koelkasten weer netjes te zijn bijgevuld en de vaatwasser gevuld en aangezet.
Willen er nog mensen langer blijven hangen, prima, dan wordt de bardienst persoonlijk overgedragen. Diegene die de bardienst overneemt is verantwoordelijk voor het netjes achtelaten van de kantine en het terras. Ook het netjes afsluiten van het tennispark hoort daarbij!
Nog even voor de goede orde: het terras sluit om 23:00 en de kantine uiterlijk om 24:00. Het geluid van de  muziek dient op achtergrondniveau te staan en in de kantine geldt een rookverbod!                                                                                                                             

Verlaten van het tennispark
De poort bij de Gymzaal wordt om 22:00 fysiek afgesloten (kliko ertussenuit trekken) door de bardienst. De kantine dient uiterlijk om 24.00 uur te sluiten. Verlaten van het tennispark via de hoofdpoort en er wordt van jullie verwacht rekening te houden met de buren.

Tot slot
Wij hebben wederom het raamwerk neergezet. We hopen er samen met jullie hulp weer een leuke, spannende en bovenal gezellige Donderdagavondcompetitie van te maken. Indien er nog vragen, onduidelijkheden of suggesties zijn kunnen jullie ons natuurlijk altijd aanspreken.
Bevalt iets je niet of zie je dingen fout lopen, schroom dan niet en spreek ons erover aan. Pas dan kunnen we er iets aan doen!

Wij wensen jullie heel veel tennisplezier en gezelligheid tijdens de Donderdagavondcompetitie.

 

Sportieve groet,
Jacob, Ben en Herman (JBH)