Zelfwerkzaamheid TC Lienden

Onze vereniging wordt draaiende gehouden door de hulp van onze eigen leden, we kunnen daardoor de contributie laag houden.  Door met elkaar activiteiten te organiseren ontstaat er gezelligheid en saamhorigheid op de club en je zorgt voor een actieve, goed lopende tennisclub. Vrijwilliger zijn is belangrijk voor de club maar tevens is het ook leuk om het samen te doen. 

We vragen een aantal keer per jaar de medewerking van onze seniorleden. Je kunt zitting nemen in één van de commissies, het bestuur of je doet aan zelfwerkzaamheid. Dit kan door te helpen met:


- het organiseren van jeugd activiteiten

- buurtjutteren

- het onderhoud het tennispark, terras en clubgebouw

- marketing activiteiten opzetten om nieuwe leden te werven

Wil jij je inzetten voor bovenstaande activiteiten, dan kun je dit aangeven op het volgende invulformulier. Meld jij je niet aan voor bovenstaande activiteiten dan gaan we er vanuit dat jij je opgeeft om bardiensten te draaien. Er wordt een nieuwsbericht verstuurd wanneer je bardiensten kunt inplannen. 

Er is ook een mogelijkheid om de zelfwerkzaamheid af te kopen, dit kost € 75,00 per jaar. Wil jij dit, vul hier het formulier afkopen zelfwerkzaamheid in. Je ontvangt via KNLTB Collect een e-mail om te betalen.